Wijktoezicht

De roep om meer blauw op straat blijft toenemen. Deze grotere vraag en de focus van de politie op de bestrijding van de (harde) criminaliteit veroorzaakt een handhavingtekort bij gemeenten. Kleine ergernissen, jongerenoverlast en het parkeerbeleid hebben verminderde aandacht van de politie. Gemeenten nemen de verantwoordelijkheid voor het eigen veiligheidsbeleid en de handhaving. Sentry kan daarbij helpen. Sentry is een betrouwbare partner die veiligheid creëert, ook in het publieke domein! Sentry kent uw problematiek en weet wat werkt. Of het nu gaat om parkeerhandhaving, jongerenoverlast, hot spot benadering, wijktoezicht of overlast rond winkelgebieden, onze kennis en ervaring delen wij graag. U kunt rekenen op een passend advies. Advies over de inzet van toezichthouders, straatcoaches of handhavers met opsporingsbevoegdheid (BOA, Buitengewoon Opsporingsambtenaar). Wij leveren u desgewenst ook de vervoersmiddelen voor onze medewerkers: een ATB (bikers), of een surveillancewagen.

Elk buurt een eigen karakter
Het doel van Sentry is om uw buurt of wijk zo leefbaar en aangenaam mogelijk te maken, door het gevoel van veiligheid onder de bewoners te vergroten en overlast tegen te gaan. Overlast gevende jongeren, kleine of grotere criminaliteit al dan niet in combinatie met andere factoren zoals verloedering of spanningen in de wijk, zorgen voor een onveilig gevoel. De leefbaarheid uiteraard niet ten goede. Maar elke buurt of wijk heeft zo haar eigen kenmerken. Daarom kiest Sentry de juiste benadering of aanpak van het probleem door met u in gesprek te gaan over wat er speelt en wat uw wensen en behoeften zijn. Gemeente en politie zijn hierin belangrijke partners.

Sentry biedt het volgende:
-Inzet straatcoaches die het veld opgaan, jongeren aanspreken op hun gedrag en alternatieven biedt om hun vrije tijd zonder overlast en op een nuttige manier in te kunnen vullen
-Inzet fysieke beveiliging visueel zichtbaar met een preventief karakter maar ook toegankelijk voor burgers en ondernemers in uw wijk.
-Inzet mobiele surveillance in de wijk tijdens specifieke uren ter voorkoming en tijdige signalering van mogelijke inbraken of vandalisme.